Clieop03-bestanden converteren naar SEPA/PAIN

Vanaf 1 februari 2014 is er geen verschil meer tussen binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen. Iedereen maakt dan verplicht gebruik van IBAN (International Bank Account Number) en BIC (Bank Identificatie Code).

Vanaf die datum worden clieop03-bestanden met betaal- en incasso-opdrachten niet meer geaccepteerd door uw bank.


Op deze website kunt u razendsnel uw clieop03-bestanden omzetten in het bestandsformaat voor SEPA. Dit zijn zogenaamde 'pain'-bestanden.
 

 


Op zoek naar een boekhoudpakket met volledig sepa-integratie? Kijk op www.e-Boekhouden.nl.